Pogrzeby

Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

Formalności potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:
  • zgłosić jak najszybciej ustalając czas pogrzebu z duszpasterzem
  • dostarczyć kartę zgonu do kancelarii parafialnej (koniecznie przed pogrzebem)
  • dostarczyć zaświadczenie o zaopatrzeniu Świętymi Sakramentami (o ile osoba zmarła w szpitalu lub w innej parafii)
  • obecność innego księdza (z rodziny lub bliskiego znajomego) uzgodnić z miejscowym duszpasterzem
  • pięknym zwyczajem, szczególną pomocą dla zmarłych i wyrazem troski o ich zbawienie są Msze św. zamawiane przy okazji pogrzebu. Te Msze św. są odprawiane w późniejszym terminie lub przesyłane księżom, którzy nie mają intencji.