Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Rodzice mają obowiązek troszczyć się, by ich dziecko zostało ochrzczone w pierwszych tygodniach. Jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast ochrzczone. /KKK 1213, KPK 867/

Chrzty udzielane są w każdą III niedzielę miesiąca na Mszy o godzinie 11:30.
Poza wyznaczonym terminem - w wyjątkowych sytuacjach

Chrzest dziecka powinien odbyć się w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Ułatwia to późniejsze załatwianie wielu kancelaryjnych spraw. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
 
Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka.

W kancelarii parafialnej należy przedstawić:

- odpis Aktu Urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
- dowody osobiste rodziców dziecka,
- świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii)

Aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego powinien:

- mieć ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić),
- być katolikiem, bierzmowanym, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć (KPK 874),
- młodzież szkolna przedstawia również zaświadczenie o katechizacji - indeks;
- osoby przebywające za granicą powyżej 1 roku, powinny dostarczyć zaświadczenie od duszpasterzy placówek zagranicznych

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

- Małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego,
- Młodzież nie mająca sakramentu bierzmowania i nie uczęszczająca na katechezę;

Termin przygotowania katechetyczno - liturgicznego rodziców i chrzestnych podawany jest w ogłoszeniach parafialnych