Ogłoszenia parafialne

13. Niedziela Zwykła

Niedziela, 2 lipca 2023

Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, i która przynosi nam pokój i zbawienie. Zatem dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wiara, nadzieja i miłość ciągle się pogłębiała i umacniała! Dziś po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu. 

W poniedziałek, 3 lipca, obchodzimy święto kolejnego Apostoła – Świętego Tomasza, który pokonał niemoc własnej wiary i, jak głosi tradycja, zaniósł naukę Chrystusa aż do Indii, gdzie zginął śmiercią męczeńską. Podczas Eucharystii będziemy modlić się o wzrost Kościoła na całej ziemi.

Podczas środowej Nowenny o godz. 18:00., pamiętając w szczególny sposób o chorych i seniorach naszej wspólnoty parafialnej, powierzymy ich Matce Bożej, którą wzywamy również jako Umocnienie słabych i Cudowną Lekarkę w chorobach. 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek podczas  Mszy św. o godz. 18:00 dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej. Od godz. 17:30 sakramentalna spowiedź. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata, Msza Święta o Najświętszym Sercu Pana Jezusa w naszym kościele o godz. 18:00, a od godz. 17:00; spowiedź pierwszopiątkowa. W Morawczynie sakrament Pokuty od godz. 19:15 i Eucharystia. Odwiedziny chorych s posługą sakramentalną w piątek od godz. 9:00.

Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, pozostających na koniecznych dyżurach… Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

W tym tygodniu patronują nam:
  • Czwartek, 6 lipca – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce;
  • Sobota, 8 lipca – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął z wysokiego poziomu wiedzy teologicznej i z daru prorokowania.

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni. Na obecny tydzień powierzamy nasz kościół mieszkańcom Lasku od nr 153 do nr 165. Sprzątanie w sobotę od godz. 9:00.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia. Szczęść Boże!