Ogłoszenia parafialne

11. Niedziela Zwykła

Niedziela, 18 czerwca 2023

Trwa czerwiec – miesiąc szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za miłosierdzie Boże i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. 

W piątek, 23 czerwca, będziemy obchodzili Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny. 

W sobotę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. Tę uroczystość rozpoczniemy już wieczorem w piątek Mszą Świętą wigilijną o godz. 18:00. W Litanii do wszystkich świętych Święty Jan Chrzciciel jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Prawdy Bożej, który za nią był gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami Świętego Jana Chrzciciela, już dziś składamy najlepsze życzenia imieninowe naszemu ks. Janowi Mikołajczykowi. Niech zdrowie i bł. Boże towarzyszy Mu zawsze i wszędzie. Opieka zaś Boga niech Go chroni i ma w swej opiece. Szczęść Boże!

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas naszego wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. Msze św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego; w Klikuszowej i Morawczynie o godz. 8:00. 

U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji. Nie zapominajmy też, że każda niedziela z Mszą św. jest drogowskazem na wakacyjnej drodze. Bez tego drogowskazu łatwo się zagubić, a szatan nie odpoczywa, w wakacje żniwuje.

W tym tygodniu patronuje nam:
  • Środa, 21 czerwca - św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), zakonnik, który obok św. Stanisława Kostki jest patronem katolickiej młodzieży. 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni. Na obecny tydzień powierzamy nasz kościół mieszkańcom Lasku od nr 138 do nr 147. Sprzątanie w sobotę od godz. 9:00.


Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!