Ogłoszenia parafialne

3. Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela, 12 marca 2023

Dziś trzecia niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali w łasce u Boga i ludzi. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty, a także przez organizowanie w tym czasie rekolekcje, które w naszej parafii rozpoczną się w piątą niedzielę tego czasu pokuty i nawrócenia. 

W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w okresie wielkopostnym, w parafialnym kościele, drogę krzyżową po Mszy św. rannej odprawiają przewodnicy. O godz. 16:30, wspólna droga krzyżowa, a dla młodzieży o godz. 19:00. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16:00. Bardzo prosimy o liczny udział w tych nabożeństwach. W Morawczynie droga krzyżowa w piątek o godz. 18:00, a po niej Msza św. 

Nie żałujmy czasu, by trwać przy Chrystusowym Krzyżu - znaku zbawienia. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania. Dalej trwajmy w wielkiej modlitwie o pokój na świecie i ustanie barbarzyńskiej wojny na Ukrainie.

W poniedziałek, 13 marca, przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Opatrzności Bożej oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

W środę kolejna rocznica śmierci ks. prałata Wojciecha Jakubca; zmarł 15 marca 1998 r. Był wieloletnim proboszczem tej parafii. Pamiętajmy o Nim w modlitwie.

Parafia rozprowadza baranki na stół wielkanocny. Bardzo gorąco zachęcamy do takiego gestu miłości. Można je nabyć w zakrystii.

Dziękujemy członkiniom Róży Pani Weroniki Obrzut, za ofiarę na kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego, w kwocie 300 zł. Bóg Zapłać!

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół. Na obecny tydzień powierzamy świątynię mieszkańcom Lasku od nr 14. do 27. Sprzątanie w sobotę od godz. 9:00.


Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!