Ogłoszenia parafialne

2. Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela, 5 marca 2023

Dziś pierwsza niedziela marca a zarazem druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali w łasce u Boga i ludzi. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty, a także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji i nabożeństw pokutnych. W naszej parafii rekolekcje rozpoczną się od 5. niedzieli Wielkiego Postu.

Dzisiaj w Kościele przeżywamy niedzielę Ad Gentes- naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiara zbierana do puszek będzie przekazana na ten cel. 

W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w okresie wielkopostnym, w parafialnym kościele, drogę krzyżową po Mszy św. rannej odprawiają przewodnicy. O godz. 16:30, wspólna droga krzyżowa, a dla młodzieży i wszystkich chętnych o godz. 19:00. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16:00. Bardzo prosimy o liczny udział w tych nabożeństwach. W Morawczynie: Droga Krzyżowa o godz. 18:00, a po niej Eucharystia.

Nie żałujmy czasu, by trwać przy Chrystusowym Krzyżu - znaku zbawienia. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania.

Pan Franciszek Błoniarz, ze względu na stan zdrowia, złożył rezygnację z pełnienia funkcji kościelnego. Dziękujemy za dwudziestotrzyletnią posługę w naszej parafii. Życzymy zdrowia i powrotu do pełni sił. Funkcję kościelne przejmuje Pan Kazimierz Bugielski. Dziękujemy za przyjęcie tej posługi i życzymy dużo sił w pracy na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. Bóg zapłać!

Egzamin dla kandydatów do bierzmowania z Obidowej i Morawczyny w środę od godz. 18:00, a dla kandydatów z Klikuszowej w czwartek od godz. 18:00.


Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół. Na obecny tydzień powierzamy świątynię mieszkańcom Lasku od nr 2. do 12. Sprzątanie w sobotę od godz. 9:00.


Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!