Ogłoszenia parafialne

3. Niedziela Zwykła

Niedziela, 22 stycznia 2023

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele powszechnym obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego, której celem jest ponowne odkrywanie i pogłębienie znaczenia Biblii w życiu Kościoła i w osobistym życiu człowieka. Nie znać Pisma Świętego to nie znać Chrystusa, tak ważne przesłanie zostawił światu św. Hieronim. To „drzwi” przez, które należy wejść aby lepiej poznać Boga.

W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Domaga się jej od nas sam Jezus, ucząc: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Dlatego nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej przywrócenia. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia. 

W środę, święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła Jezusa. Gorliwy faryzeusz i prześladowca pierwszego Kościoła, po tym, jak ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus, został Jego uczniem i poświęcił resztę życia szerzeniu Ewangelii. Dzięki temu stał się apostołem narodów.

W przyszłą niedzielę o godz. 14:00; konkurs kolęd w naszym kościele. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.

W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie - kolęda: 
 • 24 I Wtorek
  „Kocie Miasto” od nr 174D (P. Lipkowskich) oraz Klikuszowa od nr 163 P. (Kuros) do (P. Bryniarskich);
 • 25 I Środa
  Klikuszowa od nr 141 (P. Pępek) do nr 104 (P. Żółtek);
 • 26 I Czwartek
  Klikuszowa od nr 103 (Matuszek) do nr 63B (P. Wójciak);
 • 27 I Piątek
  „Pińczów” od nr 182 (P. Gąsior);
 • 28 I Sobota
  Lasek od nr 163 (P. Wójciak do końca Lasku;
 • 30 I Poniedziałek
  Klikuszowa: „Stawy”, „Rynek” oraz domy koło i nad kościołem;
 • 31 I Wtorek
  Klikuszowa od nr 61 (P. Żółtek) do Zakopianki i cała „Szewczykówka”.

Tym tygodniu patronują nam:
 • Wtorek, 24 stycznia - św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz,patron dziennikarzy i prasy katolickiej;
 • Czwartek, 26 stycznia - św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła; obaj byli biskupami i obaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę;
 • Sobota, 28 stycznia - św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej.

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom Klikuszowej od nr 198 do 202A. Sprzątanie w sobotę od godz. 9:00.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!