Ogłoszenia parafialne

Święto Chrztu Pańskiego

Niedziela, 8 stycznia 2023

Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły - w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. 

Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą. W to dzisiejsze święto zapytajmy samych siebie: czy moja wiara rzeczywiście godna jest zachwytu? 

Organizowana jest pielgrzymka do Medjugorje w dniach 22-29 kwietnia br. Szczegóły i zapisy u ks. Tadeusza. 

W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie - kolęda. Przeżyjmy je w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem.
Plan kolędy na nadchodzący tydzień jest następujący: 
  • 10 I 2023 - Wtorek
    Morawczyna cz. II
  • 13 I 2023 - Piątek
    Morawczyna cz. III
  • 14 I 2023 - Sobota
    Lasek od nr 41 (P. Król) do końca Lasku

W tym tygodniu patronuje nam:
  • Piątek, 13 stycznia - św. Hilary (między 310 a 320 – 367), biskup i doktor Kościoła, wielki miłośnik i znawca Pisma Świętego oraz obrońca bóstwa Chrystusa w sporach teologicznych IV wieku.

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom Klikuszowej od nr 184A do 192. Sprzątanie w sobotę od godz. 9:00.


Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!