Ogłoszenia parafialne

3. Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela, 20 marca 2022

Dziś trzecia niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali w łasce u Boga i ludzi. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty, a także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, które w naszej parafii rozpoczną się w piątą niedzielę tego czasu pokuty i nawrócenia. 

W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w okresie wielkopostnym, w parafialnym kościele, drogę krzyżową po Mszy św. rannej odprawiają przewodnicy. O godz. 16:30, wspólna droga krzyżowa, a dla młodzieży o godz. 19:30. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16:00. Bardzo prosimy o liczny udział w tych nabożeństwach. 

W Morawczynie droga krzyżowa w piątek o godz. 18:00, a po niej Msza św., a w każdą niedzielę o godz. 8:30 Msza św. z kazaniem pasyjnym a po niej Gorzkie żale. 

Nie żałujmy czasu, by trwać przy Chrystusowym Krzyżu - znaku zbawienia. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania. Dalej trwajmy w wielkiej modlitwie o pokój na świecie i ustanie barbarzyńskiej wojny na Ukrainie.

W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie - wielki dar Stwórcy - jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Takie zobowiązanie będzie można podjąć w tym dniu.

Egzamin dla kandydatów do bierzmowania z Lasku, dla klasy 8A; w czwartek od godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy.

Dziękujemy za sprzątanie kościoła parafianom z Lasku. Na obecny tydzień powierzamy naszą świątynię mieszkańcom Trutego; od nr 30. do 36. Sprzątanie w sobotę od godz. 9:00.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże